Aktualne dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników. Sprawdź szczegóły!

Nawet do 200 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać rolnicy, którzy wezmą udział w trwającym programie “Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej". Celem inicjatywy jest między innymi zmniejszenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Aktualne dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników. Sprawdź szczegóły!

Fotowoltaika dla rolników - aktualne dofinansowanie


Z programu może skorzystać każdy rolnik, z założeniem, że inwestycja w system do produkcji energii ma pokrywać jedynie jego zapotrzebowanie energetyczne. Ponadto moc zamontowanych instalacji nie może być większa niż średnie roczne zużycie energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym. 

Program został podzielony na 3 obszary, konkretnie A, B i C. Rolnik, w zależności od własnego zapotrzebowania i celów inwestycji, samodzielnie podejmuje decyzje na temat wyboru danego obszaru. Szczegóły na temat pomocy finansowej prezentujemy poniżej.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników. Obszary finansowania

Dotacja na obszar A 


Pierwsza ze wspomnianych dotacji obejmuje pomoc finansową na zakup nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego. Regulamin określa, że moc takiej instalacji może wynosić maksymalnie 50 kW. W tym przypadku rolnicy mają również możliwość zainstalowania magazynu energii. 


Dotacja na obszar B


Wybierając ten obszar rolnik może pozyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną do 50 kW. Istnieje możliwość integracji systemu z magazynem energii, systemem zarządzania energią lub pompą ciepła. 


Dotacja na obszar C


Ostatnia spośród dostępnych opcji umożliwia rolnikowi pozyskanie funduszy na zakup systemów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków gospodarskich. Chodzi między innymi o termomodernizację, zakup kotłów na biomasę czy budowę systemu odzyskiwania ciepła. 

Co istotne, w przypadku każdego obszaru istnieje możliwość otrzymania pomocy finansowej na poziomie do 65% kwalifikowanych kosztów inwestycji.
Jaka jest wysokość dofinansowania dla rolników? 


Regulamin określa maksymalne kwoty, które mogą zostać przyznane rolnikowi w zależności od wyboru danego obszaru. W przypadku opcji A jest to 1 300 000 złotych. Z kolei na obszar B i C przewidziano maksymalnie 200 000 złotych. 

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A, B i C. Należy jednak mieć na uwadze, że maksymalna kwota dotacji na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 złotych, a w przypadku B i C 400 000 złotych. 


Jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o dofinansowanie?


Do wniosku o dotację należy przygotować rachunki za prąd z ostatnich 12 miesięcy, wypis z rejestru gruntów i budynków dotyczący działki objętej wnioskiem, mapę zasadniczą działki i przygotowany pojekt danej instalacji. 


Termin złożenia dokumentacji


Rolnicy, którzy myślą o wzięciu udziału w programie powinni się pospieszyć. Nabór wniosków trwa jeszcze przez tydzień i tym samym zakończy się 23 lutego bieżącego roku.

Zachęcamy do
kontaktu z naszym zespołem, który zajmuje się kompleksową realizacją instalacji fotowoltaicznych dla rolników i pomaga w pozyskaniu dofinansowania. Zapraszamy!Green Union